Begeleidingsdienst samen voor sterk onderwijs

Onze opdracht


ONZE OPDRACHT - WAAR STAAN WE VOOR ?

 • We ondersteunen scholen in regio Antwerpen volgens hun eigen pedagogisch project
 • We helpen bij het bevorderen van de onderwijskwaliteit
 • We stimuleren en versterken de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden
 • We dialogeren met mensen – op weg naar de katholieke dialoogschool
 • We respecteren daarbij onze decretale opdrachten en de formeel gestelde grenzen aan begeleiding

WE DOEN DIT 

 • vanuit de missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • in teamverband: de begeleiders werken met collega's binnen een begeleidingsdienst en vanuit eenzelfde cultuur
 • met respect voor de autonomie en de eigenheid van uw school
 • vanuit prioriteiten: uw mogelijkheden, uw vragen en uw draagkracht 
 • vanuit een gemeenschappelijke visie: dienend gezag, gelijkwaardigheid en in een sfeer van wederzijds vertrouwen en onderling respect
 • met aandacht voor de aanvangssituatie en de context van uw school
 • door zoveel als mogelijk klas- en schoolnabij te werken

WE RICHTEN ONS TOT

volgende doelgroepen van onderwijsinstellingen (scholen, centra, internaten...) 

 • alle personeelsleden (directeurs, leraren, coördinatoren, kernteams, middenkader...)
 • groepen (lerarenteams, zorgcoördinatoren, vakgroepen...)
 • ondersteunend personeel
 • paramedici
 • middenkader
 • leidinggevenden
 • ...

WIJ BIEDEN 

 • professioneel advies aan scholen, individuen, groepen... met de bedoeling het proces ter plaatse te ondersteunen
 • informatie omtrent (ped)agogische en didactische onderwerpen
 • begeleiding van groepen
 • leergebiedoverschrijdende begeleiding
 • taak/klasgerichte begeleiding
 • begeleiding om mensen en scholen te versterken in hun capaciteit om zelf beleid te voeren

WE WERKEN SAMEN MET 

 • inspecteurs-adviseurs rooms katholieke godsdienst
 • de nascholing
 • de CLB's
 • de departementen lerarenopleiding
 • andere instellingen die ondersteuning geven met respect voor onze visie

Contacteer ons