Bewegingsopvoeding

BS-390 10de Vormingsdag voor leerkrachten bewegingsopvoeding Zuiderkempen

Training date and location
Fri, 25.01.2013, 09:00 - 15:15 te Vrijetijdscentrum De Mixx, Asbroek 1 H, 2230 Herselt
Fri, 25.01.2013, 09:00 - 15:15 te , ,

Doelgroep
Leerkracht bewegingsopvoeding - Buitengewoon basis
Leerkracht bewegingsopvoeding - Kleuter
Leerkracht bewegingsopvoeding - Lager

Doelstellingen
  • Ervaren hoe je bij kinderyoga, snag golf en voetbal op een zeer betrokken wijze tal van leerplandoelen bewegingsopvoeding kan realiseren. 
  • Voorbeelden van krachtige bewegingsdidactiek uitwerken rond verschillende bewegingsthema 's.
  • Leren van en met elkaar.

 Inhoud


Groep kleuteronderwijs voormiddag

Roosje Verbist, directeur en yogalesgever, kadert het belang van kinderyoga in de totale ontwikkeling van het kind en legt linken met de ontwikkelingsdoelen voor het gewoon basisonderwijs, het ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool en het leerplan bewegingsopvoeding. Na deze korte inleiding geeft zij een sessie van ongeveer 1 uur.

Zij omschrijft de inhoud van haar yogasessie als volgt:

“Er wordt veel verwacht van onze kinderen.  Dit kan leiden tot concentratieproblemen, faalangst, boosheid, agressief gedrag, slaapstoornissen, zich niet lekker in hun vel voelen, lichamelijke klachten… .  Yoga biedt een tegenwicht aan de overvolle gedachtewereld van kinderen.  Het kan hen helpen om die indrukken te verwerken, om hun geest tot rust te brengen en hun gezondheid te bevorderen, waardoor ze beter in balans komen.

Deze sessie is bedoeld voor iedere volwassene die op een speelse manier meer wil ontdekken over kinderyoga.  Je kan zelf ervaren en ontdekken wat kinderyoga met je doet.  Durf je de uitdaging aan om rond te sluipen als een tijger en je fantasie de vrije loop te laten gaan in de magische wereld van het kind?”

Roosje adviseert de deelnemers gemakkelijke kledij aan te doen. Na een korte pauze om 11:00 kan je nog boeken inkijken, vragen stellen,

Groep lager onderwijs voormiddag

Bij de inschrijving kies je twee bewegingsthema ’s uit het nieuwe leerplan bewegingsopvoeding waarin je je wil verdiepen met enkele andere collega ‘s. Je brengt het leerplan mee en we nodigen je uit om ook materiaal mee te brengen waarmee je goede ervaringen hebt, iets dat voor jou goed werkt, een vernieuwend idee, een leuke les,….Je kan uit volgende thema 's kiezen:

 1.         balanceren

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->   bal- en dingvaardigheden

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->   kleine spelen en sportspelen: stoeien (trekken en duwen)

<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->   ritmisch en expressief bewegen

<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->   springen (en lopen)

<!--[if !supportLists]-->6.      <!--[endif]-->   zwemmen

 

Je gaat in groepjes een leerlijn en drie korte lesjes opstellen voor je gekozen thema (1 per graad). In een toonmoment worden de lessen daarna voorgesteld en zo mogelijk gespeeld. 

Groep kleuterschool namiddag

Leerkrachten die alleen maar in de kleuterschool les geven zullen wellicht niet veel hebben aan de sessies voor de lagere school in de namiddag. Zij kunnen ideeën, materialen, didactische methoden of andere bronnenmaterialen uitwisselen met mekaar. Bij de inschrijving kunnen zij een vraag stellen waarover zij het met hun collega ’s willen hebben. Jo zal deze vragen vóór 21 januari naar alle leerkrachten die kiezen voor deze sessie doormailen met de vraag wie info hierover kan meebrengen. We dringen erop aan dat iedere deelnemer minstens één ding meebrengt dat een hulp kan zijn voor anderen.

 Groep lager onderwijs namiddag - doorschuiven 2 modules - doesessies in sporthal

Snag Golf door Pieter De Jongh

De SNAG Golf initiatie is een kennismaking met het echte golf. Ideaal om de basistechnieken zoals chipping, putting en swing aan te leren. Er wordt met aangepast materiaal gewerkt dat uitvergroot is, recht evenredig met het echte golfmateriaal, waardoor de slaagkans van de deelnemers wordt verhoogd en dus ook de succeservaring. Echt iets voor kinderen van de lagere school, maar ook leuk voor beginnende volwassenen golfers.

Speeltuivoetbal - voetbalinitiatie door Erik Azijn

Vanuit speelse vormen maak je kennis met de basisvaardigheden van het voetbal. Al passend, dribbelend, jonglerend op zoek gaan naar de winnaar van het WK 2014, het kan.Strategie en methode

 

Halve dag geleide doesessie door expert

Halve dag uitwisselen van ideeën en zelf activiteiten opbouwen

 Toelichting werkvorm
--

Bijkomende info

Syllabus is niet in de kostprijs inbegrepen.

3 consumpties en broodje zijn inbegrepen iin de kostprijs.

Aangepaste schoenen in de sporthal verplicht.

Meebrengen:

Voor iedereen: interessante les, idee, didactisch materiaal (zie bij inhoud), het nieuwe leerplan bewegingsopvoeding

Voor kleuterschool ook het ontwikkelingsplan 

Als je GPS gebruikt kan je best Herentalsesteenweg Herselt invullen want Asbroek is een nieuwe straat.Voorwaarde

Gelieve nauwkeurig de vragen in te vullen. Het is nodig om onze organisatie vlot te laten verlopen.Trainer
Roosje Verbist

--
--
€ 25
--
Extra informatie
Syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.
Bij een halve dag: koffie is inbegrepen in de kostprijs.
Bij volle dagen: koffie en maaltijd zijn inbegrepen in de kostprijs.

ISB Buitengewoon Onderwijs: L.O. - Bewegingsopvoeding - 3de trimester

Training date and location
Fri, 01.06.2012, 10:00 - 15:30 te De Hoge Rielen, Molenstraat 62, 2460 Kasterlee

Doelgroep
Ergotherapeuten - Buitengewoon basis
Ergotherapeuten - Buitengewoon secundair
Leerkracht bewegingsopvoeding - Buitengewoon basis
Leerkracht bewegingsopvoeding - Buitengewoon secundair
Logopedisten - Buitengewoon basis
Logopedisten - Buitengewoon secundair

Doelstellingen

Handelingsplanning - Omgaan met zorgvragen
- inzicht verwerven in hoe L.O. antwoord kan geven op specifieke zorgvragen van een groep of van een individuele leerling
- leren zorgvragen formuleren op niveau van het groepswerkplan (GWP) en het individueel handelingsplan (IHP)
- leren doelen formuleren vanuit zorgvragen
- leren activiteiten aanpassen i.f.v. deze specifieke doelen
- uitwisseling van concrete casussen

Oriëntatieloop
- inzicht en kennis verwerven omtrent oriëntatieloop binnen onderwijs
- inzicht en vaardigheden verwerven i.v.m. praktische uitwerking: terrein, materiaal, veiligheid...
- de link leggen naar het buitengewoon onderwijsInhoud

Voormiddag: Handelingsplanning - Omgaan met zorgvragen
Marijke van klas drie is erg faalangstig.  Hoe stimuleer ik in de les bewegingsopvoeding meer innerlijke rust en zelfvertrouwen?
In P.E. 8 heerst er een sfeer van rivaliteit en concurrentie.  Hoe zorg ik voor meer verdraagzaamheid en samenhorigheid in de klas?
Tijdens dit meer theoretisch gedeelte verkennen we verder handelingsplanning binnen L.O. en bewegingsopvoeding. 
Deze derde ISB zoemen we in op specifieke zorgvragen van individuele leerlingen of van een groep.  We staan kort stil bij zorgvragen vanuit de beeldvorming en gaan dan zoeken naar mogelijke aanpassingen of doelgerichte activiteiten om antwoord te geven op deze zorgvragen.  Leren van elkaar, dus.

Namiddag: Oriëntatieloop
Tijdens het praktijkgedeelte krijgen we tekst en uitleg over oriëntatieloop en de mogelijkheden en de doelen binnen (buitengewoon) onderwijs.  We ervaren zelf al oefenend de verschillende mogelijkheden en het gebruik van materialen.Strategie en methode

Voormiddag: Handelingsplanning - Omgaan met zorgvragen
Korte uiteenzetting met koppeling naar concrete situaties en casussen uit de eigen praktijk.
Samenwerkingsmomenten in deelgroepen.

Namiddag: Oriëntatieloop
Praktijksessie met ervarings- en oefenmomenten.Toelichting werkvorm
--

Bijkomende info

De gehele dag zal doorgaan in de Hoge Rielen in Kasterlee.

De voormiddag wordt begeleid door Bart Jaminé. Dan zitten we in Zaal B.

De namiddag is in handen van Karl Keuppens en zal uiteraard in het bos plaatsvinden.  Aangepaste kledij is dus gewenst.

Zelf een lunch meebrengen.

Dit werkjaar sluiten we af met een BBQ.  Dit kost 17 euro (ter plaatse te betalen).  Hiervoor stuur je een bericht aan mikanthoni@hotmail.com.

Voor meer info zie www.dehogerielen.beVoorwaarde
--

Trainer
Bart Jaminé
Karl Keuppens

--
--
€ 25
--
Extra informatie
Syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.
Bij een halve dag: koffie is inbegrepen in de kostprijs.
Bij volle dagen: koffie en maaltijd zijn inbegrepen in de kostprijs.

ISB Buitengewoon Onderwijs: L.O. - Bewegingsopvoeding - 2ste trimester

Training date and location
Mon, 13.02.2012, 10:00 - 15:30 te DSKO, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen

Doelgroep
Ergotherapeuten - Buitengewoon basis
Ergotherapeuten - Buitengewoon secundair
Kinesitherapeuten - Buitengewoon basis
Kinesitherapeuten - Buitengewoon secundair
Leerkracht bewegingsopvoeding - Buitengewoon basis
Leerkracht bewegingsopvoeding - Buitengewoon secundair

Doelstellingen

Handelingsplanning - doelenselectie
- inzicht verwerven in ontwikkelingsdoelen voor L.O. en bewegingsopvoeding
- inzicht in leerplan bewegingsopvoeding en het mogelijke gebruik ervan
- leren selecteren van doelen op niveau van het groepswerkplan (GWP)
- uitwisseling van planningsdocumenten

Handbal
- inzicht en kennis verwerven omtrent handbal binnen onderwijs
- inzicht en vaardigheden verwerven i.v.m. praktische uitwerking: opstelling, materiaal, ...
- de link leggen naar het buitengewoon onderwijsInhoud

Voormiddag: Handelingsplanning - doelenselectie
Tijdens dit meer theoretisch gedeelte verkennen we verder handelingsplanning binnen L.O. en bewegingsopvoeding.  Deze tweede ISB zoemen we in op het selecteren van doelen.  We staan kort stil bij de ontwikkelingsdoelen en de link met het leerplan.  We bekijken voor het opstellen van het groepswerkplan hoe we eenvoudig  doelen en subdoelen kunnen selecteren in een Exceltoepassing.

Een belangrijk deel van de voormiddag willen we besteden aan de uitwisseling van de planningsdocumenten die we in de eigen school hanteren.  Leren van elkaar, dus.

Namiddag: Handbal
Tijdens het praktijkgedeelte krijgen we tekst en uitleg over handbal en de mogelijkheden en de doelen binnen (buitengewoon) onderwijs.  We ervaren zelf al spelend de verschillende opstellingen en het gebruik van materialen.Strategie en methode

Voormiddag: Handelingsplanning - doelenselectie
Uiteenzetting met koppeling naar de eigen praktijk.
Uitwisselingsmomenten.

Namiddag: Handbal
Praktijksessie met ervarings- en oefenmomenten.Toelichting werkvorm

Gelieve eigen planningsdocumenten mee te brengen (bewegingsplan, jaarplan, groeps- of klaswerkplan).Bijkomende info

De voormiddagsessie wordt begeleid door Bart Jaminé en zal doorgaan in het DSKO, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen.

Lunch zelf mee te brengen.

Voor de namiddag verhuizen we naar de Sporthal Luchtbal, Santiagostraat 2030 Antwerpen (= op wandelafstand van het DSKO). De lesgever van de vorming Handbal is Mats De Coster, van KV Sasja Handbalclub Antwerpen.Voorwaarde
--

Trainer
Bart Jaminé
Mats De Coster

--
--
€ 18
--
Extra informatie
Syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.
Bij een halve dag: koffie is inbegrepen in de kostprijs.
Bij volle dagen: koffie en maaltijd zijn inbegrepen in de kostprijs.

9de Vormingsdag voor leerkrachten bewegingsopvoeding Zuiderkempen

Training date and location
Fri, 20.01.2012, 09:00 - 15:30 te Sporthal Bleukens, Hoolsterberg 36, 2490 Balen

Doelgroep
Leerkracht bewegingsopvoeding - Buitengewoon basis
Leerkracht bewegingsopvoeding - Kleuter
Leerkracht bewegingsopvoeding - Lager

Doelstellingen

Inzicht verwerven in de structuur en de visie van het nieuwe leerplan bewegingsopvoeding. Verkennen van de verschillende deelaspecten van het leerplan. Inzicht verwerven in de vertikale opbouw van de leerplandoelen. Mogelijkheden verkennen om aan de slag te gaan met de leerplandoelen in de praktijk.

 Inhoud

Naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe leerplan bewegingsopvoeding willen we de visie en de doelen expliciteren. We willen leerkrachten bawegingsopvoeding aanzetten geven hoe ze aan de slag kunnen met het nieuwe leerplan. We willen de deelnemers ook kansen geven om beproefde praktijvoorbeelden zelf uit te proberen.

Namiddag: doe-activiteiten

Bewegingsactiviteiten met waardeloos materialen, bewegingshoeken en extra zorg in de kleuterschool.

Bal- en dingvaardigheden in de lagere schoolStrategie en methode

Voormiddag: nieuwe leerplan toegelicht - Lieve Van Lancker

Presentatie en bespreking van de visie op bewegingsopvoeding. Nadenken over de aanpak van het nieuwe leerplan op school.

Namiddag : Karin Vandereijken en Annemie Van Leemputte

Doesessies voor kleuter- en lagere school apartToelichting werkvorm
--

Bijkomende info

Syllabus is niet in de kostprijs inbegrepen.

3 consumpties en broodje zijn inbegrepen iin de kostprijs.

Aangepaste schoenen in de sporthal (namiddag) verplicht. Gelieve het nieuwe leerplan bewegingsopvoeding meete brengen.Voorwaarde
--

Trainer
Lieve Van Lancker
Karin Vandereijken
Annemie Van Leemputte

--
--
€ 15
--
Extra informatie
Syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.
Bij een halve dag: koffie is inbegrepen in de kostprijs.
Bij volle dagen: koffie en maaltijd zijn inbegrepen in de kostprijs.

ISB Buitengewoon Onderwijs: L.O. - Bewegingsopvoeding - 1ste trimester

Training date and location
Tue, 15.11.2011, 10:00 - 15:30 te DSKO, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen

Doelgroep
Ergotherapeuten - Buitengewoon basis
Ergotherapeuten - Buitengewoon secundair
Kinesitherapeuten - Buitengewoon basis
Kinesitherapeuten - Buitengewoon secundair
Leerkracht bewegingsopvoeding - Buitengewoon basis
Leerkracht bewegingsopvoeding - Buitengewoon secundair

Doelstellingen

Handelingsplanning
- inzicht verwerven in het cyclisch proces van HP
- stilstaan bij evalueren en rapporteren binnen de bewegingslessen
- uitwisseling van good practice rond de registratie van observatiegegevens

BodyDrum
- inzicht en kennis verwerven omtrent BodyDrum
- ervaren dat BodyDrum leerlingen de kans biedt om hun eigen lichamelijke en creatieve mogelijkheden te exploreren en te verruimenInhoud

Voormiddag: Handelingsplanning
Tijdens dit meer theoretisch gedeelte verkennen we handelingsplanning binnen L.O. en bewegingsopvoeding in het buitengewoon onderwijs.
Deze eerste ISB zoemen we in op evalueren en rapporteren.
We bekijken tevens hoe we eenvoudig observatiegegevens kunnen vastleggen.

Namiddag: BodyDrum
Tijdens het praktijkgedeelte ervaren we hoe we al 'knippend, klappend, stampend, ...' muziek kunnen maken met het eigen lichaam.
Door de bewegingen van het lichaam en de richtingsveranderingen wordt een zeer melodisch en dansant schouwspel gecreëerd.
Er wordt kant en klaar dansmateriaal aangeboden.Strategie en methode

Voormiddag: Handelingsplanning
Uiteenzetting met koppeling naar de eigen praktijk.
Uitwisselingsmomenten.

Namiddag: BodyDrum
Praktijksessie met ervarings- en oefenmomenten.Toelichting werkvorm

Gelieve eigen planning-, registratie- en evaluatiedocumenten mee te brengen.Bijkomende info

De voormiddagsessie wordt begeleid door Bart Jaminé en zal doorgaan in het DSKO, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen.

Lunch zelf mee te brengen.

Voor de namiddag verhuizen we naar BuSO De Ark, Manchesterlaan 50, 2030 Antwerpen (= op wandelafstand). De lesgever van BodyDrum is Katleen Pluym.Voorwaarde
--

Trainer
Bart Jaminé
Katleen Pluym

--
--
€ 25
--
Extra informatie
Syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.
Bij een halve dag: koffie is inbegrepen in de kostprijs.
Bij volle dagen: koffie en maaltijd zijn inbegrepen in de kostprijs.

Bewegingsopvoeding: Implementatie leerplan bewegingsopvoeding - Kempen

Training date and location
Thu, 13.10.2011, 09:30 - 12:00 te Sporta-centrum Tongerlo, Geneinde 2, 2260 Tongerlo

Doelgroep
Beginnend directeur - Buitengewoon basis
Beginnend directeur - Kleuter
Beginnend directeur - Lager
Directie - Buitengewoon basis
Directie - Kleuter
Directie - Lager
Leerkracht bewegingsopvoeding - Buitengewoon basis
Leerkracht bewegingsopvoeding - Kleuter
Leerkracht bewegingsopvoeding - Lager

Doelstellingen

Inzicht verwerven in de structuur en de visie van het nieuwe leerplan bewegingsopvoeding. Verkennen van de verschillende deelaspecten van het leerplan. Inzicht verwerven in de verticale opbouw van de leerplandoelen. Mogelijkheden verkennen om aan de slag te gaan met de leerplandoelen in de praktijk.Inhoud

Naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe leerplan bewegingsopvoeding, willen we de visie en de doelen expliciteren. We willen leerkrachten bewegingsopvoeding aanzetten geven, via praktijkvoorbeelden, hoe ze bij kleuters en lagereschoolkinderen aan de slag kunnen met het nieuwe leerplan.Strategie en methode

Presentatie en bespreking van visie op bewegingsopvoeding. Aanreiken en uitvoeren van praktijkvoorbeelden en oefeningen. Nadenken over de aanpak op school van het nieuwe leerplan.Toelichting werkvorm
--

Bijkomende info
--

Voorwaarde
--

Trainer
Lieve Van Lancker

--
--
€ 6
--
Extra informatie
Syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.
Bij een halve dag: koffie is inbegrepen in de kostprijs.
Bij volle dagen: koffie en maaltijd zijn inbegrepen in de kostprijs.

Bewegingsopvoeding: Implementatie leerplan bewegingsopvoeding - Antwerpen

Training date and location
Fri, 07.10.2011, 09:30 - 12:00 te DSKO, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen

Doelgroep
Beginnend directeur - Buitengewoon basis
Beginnend directeur - Kleuter
Beginnend directeur - Lager
Directie - Buitengewoon basis
Directie - Kleuter
Directie - Lager
Leerkracht bewegingsopvoeding - Buitengewoon basis
Leerkracht bewegingsopvoeding - Kleuter
Leerkracht bewegingsopvoeding - Lager

Doelstellingen

Inzicht verwerven in de structuur en de visie van het nieuwe leerplan bewegingsopvoeding. Verkennen van de verschillende deelaspecten van het leerplan. Inzicht verwerven in de verticale opbouw van de leerplandoelen. Mogelijkheden verkennen om aan de slag te gaan met de leerplandoelen in de praktijk.Inhoud

Naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe leerplan bewegingsopvoeding, willen we de visie en de doelen expliciteren. We willen leerkrachten bewegingsopvoeding aanzetten geven hoe ze aan de slag kunnen met het nieuwe leerplan.Strategie en methode

Presentatie en bespreking van visie op bewegingsopvoeding. Nadenken over de aanpak op school van het nieuwe leerplan.Toelichting werkvorm
--

Bijkomende info
--

Voorwaarde
--

Trainer
Lieve Van Lancker

--
--
€ 5
--
Extra informatie
Syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.
Bij een halve dag: koffie is inbegrepen in de kostprijs.
Bij volle dagen: koffie en maaltijd zijn inbegrepen in de kostprijs.

Bewegingsopvoeding: – het bewegingswerkplan als deel van het schoolwerkplan

Training date and location
Wed, 28.09.2011, 09:30 - 12:00 te DSKO, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen

Doelgroep


Doelstellingen

Inzicht verkrijgen in de bedoeling en de onderdelen van het bewegingswerkplan. Leren werken aan een bewegingswerkplan als deel van het schoolwerkplan.Inhoud

In de basisschool werkt de leerkracht bewegingsopvoeding een bewegingswerkplan (BWP) uit. Deze vormt een onderdeel van het ruimere schoolwerkplan (SWP). Het bewegingswerkplan heeft als doel de visie op het domein te vertalen naar de eigen schoolsituatie. Het houdt rekening met het leerplan en met begeleidingsadviezen. Laat het duidelijk zijn: we streven naar een flexibel werkdocument vatbaar voor aanvullingen, wijzigingen en veranderingen.Strategie en methode

Algemene kadering van het opzet van een bewegingswerkplan. Aan de hand van werkfiches werken naar een concrete aanzet. Uitwisseling tussen de deelnemers omtrent de opbouw en uitwerking van gebruikte bewegingswerkplannen.Toelichting werkvorm
--

Bijkomende info

BRENG EIGEN PLANNINGSDOCUMENTEN MEE.Voorwaarde
--

Trainer
Lieve Van Lancker

--
--
€ 5
--
Extra informatie
Syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.
Bij een halve dag: koffie is inbegrepen in de kostprijs.
Bij volle dagen: koffie en maaltijd zijn inbegrepen in de kostprijs.

Bewegingsopvoeding: Grove motoriek en fitometer

Training date and location
Thu, 03.05.2012, 09:00 - 12:00 te GVKS Het Bosvriendje, Poederleesteenweg 67, 2460 Lichtaart

Doelgroep
Begeleider - Kleuter
Begeleider - Lager
Beginnend directeur - Kleuter
Beginnend directeur - Lager
Codi - Kleuter
Coördinator GOK - Kleuter
Coördinator GOK - Lager
Directie - Kleuter
Directie - Lager
Graadcoördinator - Kleuter
Graadcoördinator - Lager
Leerkracht - Buitengewoon basis
Leerkracht - Kleuter
Leerkracht - Lager
Leerkracht bewegingsopvoeding - Buitengewoon basis
Leerkracht bewegingsopvoeding - Kleuter
Leerkracht bewegingsopvoeding - Lager
Zorgcoördinator / leerlingenbegeleider - Kleuter
Zorgcoördinator / leerlingenbegeleider - Lager

Doelstellingen
Maak kennis met een uitgebouwde fit-o-meter voor jonge kinderen met gedifferentieerde opdrachten volgens leeftijd of ontwikkelingsniveau. Ontdek hoe je op een speelse manier jonge kinderen kan prikkelen tot bewegen en dit bewegingsspel kan aanwenden om de totale persoonsvorming te stimuleren.

Inhoud

Bewegen wordt tegenwoordig steeds belangrijker en draagt bij tot een goede gezondheid voor jong en oud. We horen het via TV en andere media, kinderen doen veel te weinig aan sport. Gevolg, heel wat zwaarlijvigheid en meer kans om ziek te worden. Sporten is goed voor de sociale integratie en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Een goede motorische ontwikkeling is dus een must voor de totale ontwikkeling. Door te bewegen leert het kind zijn eigen lichaam ontdekken, wordt het aangespoord om grenzen te verleggen, zal het minder faalangstig zijn en zich beter in zijn vel voelen. Via sport en fysieke activiteiten ontdekken zij hun (sportieve) talenten en mogelijkheden, krijgen zij de kans om zich fysiek en mentaal ten volle te ontplooien.Strategie en methode
In deze nascholing trachten we jullie te laten zien hoe je kinderen volop kan laten experimenteren en zo al doende hun grenzen verleggen, alsook hoe je een ruimte kunt verbouwen tot een motorische speelruimte met eenvoudige materialen. In onze situatie gecombineerd met het thema: natuur.

Toelichting werkvorm
--

Bijkomende info
Sportieve kleding en wandelschoenen zijn een aanrader!

Voorwaarde
--

Trainer
Rita Buyens

--
--
€ 28
--
Extra informatie
Syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.
Bij een halve dag: koffie is inbegrepen in de kostprijs.
Bij volle dagen: koffie en maaltijd zijn inbegrepen in de kostprijs.
Syndicate content