Pedagogische Begeleidingsdienst en POND

Welkom op de deelsite van de Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst (DPB)
en de Pedagogische Ondersteunings- en NascholingsDienst (POND) van het Bisdom Antwerpen.


Regiodirecteur: Ria Van Huffel - ria.vanhuffel@katholiekonderwijs.vlaanderen

  • Niveaucoördinator Basisonderwijs en Buitengewoon Onderwijs: Bert Smet - bert.smet@katholiekonderwijs.vlaanderen
  • Niveaucoördinator Secundair Onderwijs: Luc Wyns - luc.wyns@katholiekonderwijs.vlaanderen


Coördinatoren competentieontwikkeling:

  • Frie Kimpe - frie.kimpe@katholiekonderwijs.vlaanderen
  • Nele Van Oosten - nele.vanoosten@katholiekonderwijs.vlaanderen

 

Coördinator taalbegeleiders:

  • Hilde Van Gils - hilde.vangils@katholiekonderwijs.vlaanderen

 

Kwaliteitscoördinator:

  • Diane Van Hove - Diane.vanhove@katholiekonderwijs.vlaanderen

 


Informatie i.v.m. pedagogische ondersteuning en nascholingsdienst (Pond): Carine Verrept - begeleiding@dsko.be


Secretariaat: 

Carine Verrept 

maandag, dinsdag, donderdag: van 8.15 uur tot 16.30 uur

woensdag: van 8.15 uur tot 12.00 uur 

vrijdag: van 8.15 uur tot 15.15 uur


Noorderlaan 108 
2030 Antwerpen
Tel. 03 543 97 05 
Fax 03 544 98 50 
begeleiding@dsko.be